Στατιστικά στους σημερινούς αγώνες Virtual Sports του ΟΠΑΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε στατιστικά για τους σημερινούς αγώνες που έχουν ήδη διεξαχθεί.
Στην πρώτη στήλη βλέπετε την περίπτωση στην αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης γραμμής.
Στη δεύτερη στήλη βλέπετε πόσες φορές έχει εμφανιστεί κάθε περίπτωση.
Στην τρίτη στήλη βλέπετε τι ποσοστό εμφάνισης έχει σήμερα.
Στην τέταρτη στήλη βλέπετε τι ποσοστό εμφάνισης έχει συνήθως.
Στην προτελευταία στήλη βλέπετε πόσες φορές έχει εμφανιστεί στους τελευταίους 100 αγώνες.
Στην τελευταία στήλη βλέπετε σε πόσους αγώνες καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αγώνες 224Εμφανίστεις
ΣΗΜΕΡΑ
Ποσοστό %
ΣΗΜΕΡΑ
Ποσοστό %
ΓΕΝΙΚΑ
Εμφανίστεις
100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Τελ.Απ. 17433.0%38.5%354
Τελ.Απ. X6529.0%28.3%250
Τελ.Απ. 28537.9%33.2%403
Under 2.512656.3%58.9%521
Over 2.59843.8%41.1%480
Συν.Τερ. 0188.0%8.4%912
Συν.Τερ. 14118.3%22.1%2114
Συν.Τερ. 26729.9%28.4%221
Συν.Τερ. 35825.9%24.9%294
Συν.Τερ. 44017.9%16.2%190
Σκορ 1-0198.5%11.5%1115
Σκορ 2-0146.3%7.9%623
Σκορ 2-1188.0%9.7%84
Σκορ 3-094.0%3.6%425
Σκορ 3-1125.4%4.5%59
Σκορ 4-020.9%1.3%168
Σκορ 0-0188.0%8.4%912
Σκορ 1-13616.1%14.0%121
Σκορ 2-2114.9%6.0%40
Σκορ 0-1229.8%10.6%1014
Σκορ 0-2177.6%6.6%43
Σκορ 1-2208.9%8.8%117
Σκορ 0-3114.9%2.7%68
Σκορ 1-3114.9%3.7%736
Σκορ 0-441.8%0.9%226