Έκπληξη για όλους! Δωρεάν* χωρίς κατάθεση!

Προτάσεις ΤΖΟΚΕΡ - Παρόμιοι αριθμοί

Δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί

Παρόμιοι αριθμοί Πλήθος αριθμών Αριθμοί
Όλοι Μονοί και Δεξιοί 8 7, 9, 17, 19, 27,29, 37, 39
Όλοι Ζυγοί και Αριστεροί 10 2, 4, 12, 14, 22, 24, 32, 34, 42, 44
Όλοι Μικροί και Δεξιοί 10 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 , 20

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μικρούς και μονούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μικροί και Μονοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μικροί και Μονοί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2360Κυριακή 07/11/21
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 18
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 242Κυριακή 21/04/02
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 18
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ Κυριακή 08/03/98
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 12

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μικρούς και ζυγούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μικροί και Ζυγοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μικροί και Ζυγοί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1950Πέμπτη 20/09/18
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 11

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και μονούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Μονοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Μονοί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2539Κυριακή 01/01/23
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 8
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2317Πέμπτη 29/07/21
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 19
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1209Πέμπτη 11/08/11
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 10

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και ζυγούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 11 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Ζυγοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Ζυγοί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1565Κυριακή 11/01/15
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 7
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1156Κυριακή 06/02/11
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 1
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 78Κυριακή 24/09/00
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 18

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μικρούς και αριστερούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 12 είναι ταυτόχρονα Μικροί και Αριστεροί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μικροί και Αριστεροί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1901Κυριακή 01/04/18
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 6
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 114Κυριακή 28/01/01
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 10

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και αριστερούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 12 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Αριστεροί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Αριστεροί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1674Πέμπτη 28/01/16
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 19
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1004Κυριακή 23/08/09
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 19

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μεγάλους και δεξιούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 10 είναι ταυτόχρονα Μεγάλοι και Δεξιοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μεγάλοι και Δεξιοί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1407Κυριακή 07/07/13
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 17

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς μονούς και αριστερούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 15 είναι ταυτόχρονα Μονοί και Αριστεροί . Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Μονοί και Αριστεροί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1919Κυριακή 03/06/18
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 14
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 513Πέμπτη 25/11/04
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 8
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 383Πέμπτη 28/08/03
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 6
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 164Κυριακή 22/07/01
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 5

Κληρώσεις με όλους τους αριθμούς ζυγούς και δεξιούς

Από τους 45 αριθμούς μόνο 12 είναι ταυτόχρονα Ζυγοί και Δεξιοί. Ακολουθούν οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ στις οποίες και οι πέντε αριθμοί ήταν ταυτόχρονα Ζυγοί και Δεξιοί.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1256Κυριακή 22/01/12
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 13
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 801Κυριακή 02/09/07
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
4142434445Τζόκερ 13