Καθυστερήσεις Σκορ

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 0-0

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΒΕΛ161
ΤΑΪΛ59
ΤΟΥ145
ΟΛΛ145
ΙΣΛ136

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 1-1

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΣΚΩ230
ΤΑΪΛ23
ΓΑΛ317
ΑΓΓΤ16
ΙΣΠ116

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 1-0

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΔΑΝ137
ΣΙΓΚ31
ΓΕΡ231
ΙΝΔ129
ΕΛΒ128

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 2-0

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΒΡΑ135
ΑΥΣ135
ΙΣΛ131
ΑΓΓ127
ΓΕΡ227

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 2-1

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΟΛΛ264
ΡΩΣ155
ΑΥΣ140
ΑΓΓΤ27
ΤΑΪΛ26

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 0-1

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΙΣΛ146
ΣΚΩΠ44
ΙΤΑ138
ΓΕΡ233
ΟΥΛΠ29

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 0-2

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΟΥΓ161
ΑΓΓΠ48
ΕΛΛ147
ΟΥΛΠ44
ΓΑΛ142

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 1-2

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΓΑΛ263
ΑΥΣ158
ΑΓΝΛ44
ΟΛΛ139
ΙΣΠ235

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 4-1

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΠΟΡΤ435
ΑΓΓ2396
ΒΟΥ1207
ΒΡΑ2204
ΙΤΑ2152

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 1-4

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΙΣΠ2614
ΡΩΣ2445
ΤΟΥ1237
ΡΩΣ1237
ΠΟΡ2225

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 4-2

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΤΟΥ1530
ΒΟΥ1512
ΙΤΑ2491
ΠΟΡΤ390
ΓΕΡ1345

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 2-4

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΡΟΥ1728
ΒΡΑ2561
ΤΟΥ1529
ΑΓΓΠ470
ΕΛΒ1423

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 3-3

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΡΩΣ2595
ΡΩΣ1393
ΤΣΧ1274
ΓΑΛ1241
ΑΥΣΛ234

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 2-2

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΑΓΓ2123
ΑΓΓΤ99
ΔΑΝ155
ΒΕΛ150
ΟΥΛΠ49

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 3-2

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΒΡΑ1200
ΑΓΓΠ182
ΓΑΛ3174
ΓΕΡ3124
ΑΥΣΛ95

ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ 2-3

ΠρωτάθλημαΚαθυστέρηση
ΓΑΛ3241
ΧΙΛ1191
ΣΚΩΠ168
ΕΛΛ1132
ΓΕΡ3109