Στατιστικά PowerSpin ανά ώρα κλήρωσης

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε σε κάθε γραμμή τους αριθμούς που κληρώθηκαν σε συγκεκριμένη ώρα όλες τις προηγούμενες μέρες από τότε που ξεκίνησε το PowerSpin στον ΟΠΑΠ. 

Ωρα
Ωρα