Στατιστικά στους σημερινούς αγώνες Virtual Sports του ΟΠΑΠ

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε στατιστικά για τους σημερινούς αγώνες που έχουν ήδη διεξαχθεί.
Στην πρώτη στήλη βλέπετε την περίπτωση στην αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία της συγκεκριμένης γραμμής.
Στη δεύτερη στήλη βλέπετε πόσες φορές έχει εμφανιστεί κάθε περίπτωση.
Στην τρίτη στήλη βλέπετε τι ποσοστό εμφάνισης έχει σήμερα.
Στην τέταρτη στήλη βλέπετε τι ποσοστό εμφάνισης έχει συνήθως.
Στην προτελευταία στήλη βλέπετε πόσες φορές έχει εμφανιστεί στους τελευταίους 100 αγώνες.
Στην τελευταία στήλη βλέπετε σε πόσους αγώνες καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αγώνες 142Εμφανίστεις
ΣΗΜΕΡΑ
Ποσοστό %
ΣΗΜΕΡΑ
Ποσοστό %
ΓΕΝΙΚΑ
Εμφανίστεις
100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Τελ.Απ. 15840.8%38.5%390
Τελ.Απ. X4229.6%28.3%304
Τελ.Απ. 24229.6%33.2%311
Under 2.57552.8%58.8%581
Over 2.56747.2%41.2%420
Συν.Τερ. 042.8%8.4%331
Συν.Τερ. 12114.8%22.1%1612
Συν.Τερ. 25035.2%28.4%391
Συν.Τερ. 33826.8%24.9%250
Συν.Τερ. 42920.4%16.2%178
Σκορ 1-0107.0%11.5%712
Σκορ 2-01712.0%7.9%152
Σκορ 2-1139.2%9.7%614
Σκορ 3-074.9%3.6%60
Σκορ 3-185.6%4.5%319
Σκορ 4-032.1%1.3%291
Σκορ 0-042.8%8.4%331
Σκορ 1-12416.9%14.0%174
Σκορ 2-2149.9%6.0%109
Σκορ 0-1117.7%10.5%929
Σκορ 0-296.3%6.6%71
Σκορ 1-2128.5%8.8%927
Σκορ 0-364.2%2.7%420
Σκορ 1-342.8%3.7%28
Σκορ 0-400.0%0.9%0183